.מלוא הטנא שירי ביכורים. לכבוד שבועות, שעתיים ספונטניות של שירי בכורה שפתחו קריירות גדולות
מוזמנים ליהנות מהשירים וגם מהסיפורים שמאחורי.