חיה של תוכנית – 12.09.18
תוכנית – תשע”ט חדשה של מגוון צלילים והופעות שונות