תוכנית מיוחדת לזכרם של שתי דמויות אצילות שנפרדנו מהם בשבועיים האחרונים.
רונה רמון ויגאל בשן זכרם לברכה.
שירים, סיפורים, ומה שביניהם.
תודה על ההאזנה.