מאיר אריאל – טרמינל לומינלט
מאיר אריאל – עברנו את פרעה
מאיר אריאל – שדות גולדברג
מאיר אריאל – היכנסי כבר לאוטו וניסע
מאיר אריאל – לא תתפוס אותי
מאיר אריאל – הולך בטל (הופעה)
מאיר אריאל – נאום בחירות (בהופעה)
מאיר אריאל – איך לפעמים אני
מאיר אריאל – ארול
מאיר אריאל – טיפש חכם
מאיר אריאל – פלוגה בקו (או לגמרי במקרה)
מאיר אריאל – שיר תת-מודע זמני
מאיר אריאל – ברנרד ולואיז

2
מאיר אריאל – לא יכול להוריד ממך את העיניים
מאיר אריאל – נשל הנחש
מאיר אריאל – שיר כאב
מאיר אריאל – מחלק המוסר השכל (אגדת עם מקסיקנית)
מאיר אריאל – מדרש יונתי
מאיר אריאל – בתור לשיקוף ריאה
מאיר אריאל – לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ
מאיר אריאל – זרעי קיץ
מאיר אריאל – תקווה
מאיר אריאל – האיש הקטן מהרדיו (בהופעה)
מאיר אריאל – שלל שרב (הופעה)
מאיר אריאל – טוק טוק טוק על דלתי מרום (הופעה)