יום השנה למותו של חברנו היקר, שדרן רדיו פלוס, איתן גור.

מוטי הייפרמן, חבר ילדותו של איתן מגיש 3 שעות לזכרו, עם הקולות, השירים, והזכרונות.