מקום ראשון בריטניה

199 Results / Page 1 of 23

Background

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 13/10/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-141021/ Week Ending 15 October 1983 05 - 01 - 01 - Culture Club - KARMA CHAMELEON 04 - 09 - 02 - Tracey Ullman - THEY DON'T KNOW 03 - 04 - 03 - Siouxsie And The Banshees - DEAR PRUDENCE 04 - 02 - 04 - David Bowie - MODERN LOVE 07 - 13 - 05 - Howard Jones - NEW SONG 05 - 05 - 06 - […]

todayOctober 13, 2021 7

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 6/10/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-71021/ Week Ending 08 October 1983 04 - 01 - 01 - Culture Club - KARMA CHAMELEON 03 - 03 - 02 - David Bowie - MODERN LOVE 08 - 02 - 03 - UB40 - RED RED WINE 02 - 17 - 04 - Siouxsie And The Banshees - DEAR PRUDENCE 04 - 15 - 05 - Public Image Limited - THIS IS NOT A LOVE SONG 05 - […]

todayOctober 6, 2021 14

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 30/9/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-30921/ Week Ending 01 October 1983 03 - 01 - 01 - Culture Club - KARMA CHAMELEON 07 - 02 - 02 - UB40 - RED RED WINE 02 - 08 - 03 - David Bowie - MODERN LOVE 07 - 03 - 04 - Peabo Byson And Roberta Flack - TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE 04 - 04 - 05 - Paul Young - COME BACK AND STAY 05 […]

todaySeptember 29, 2021 13

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 23/9/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-23921/ Week Ending 24 September 1983 02 - 03 - 01 - Culture Club - KARMA CHAMELEON 06 - 01 - 02 - UB40 - RED RED WINE 06 - 02 - 03 - Peabo Byson And Roberta Flack - TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE 03 - 06 - 04 - Paul Young - COME BACK AND STAY 04 - 04 - 05 - Genesis - MAMA 04 - 05 […]

todaySeptember 22, 2021 39

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 17/9/1983 – מגיש : ערן ליכטנשטיין

https://www.mixcloud.com/eran-lichtenshtein/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-1792021/   Week Ending 17 September 1983 05 - 01 - 01 - UB40 - RED RED WINE 05 - 07 - 02 - Peabo Byson And Roberta Flack - TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE 1 - NEW - 03 - Culture Club - KARMA CHAMELEON 03 - 05 - 04 - Genesis - MAMA 03 - 21 - 05 - Ryan Paris - DOLCE VITA 02 - 27 - […]

todaySeptember 17, 2021 10

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 8/9/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-9921/   Week Ending 10 September 1983 04 - 01 - 01 - UB40 - RED RED WINE 04 - 04 - 02 - Madness - WINGS OF A DOVE 03 - 08 - 03 - Rod Stewart - WHAT AM I GOING TO DO 09 - 02 - 04 - KC and the Sunshine Band - GIVE IT UP 02 - 20 - 05 - Genesis - MAMA 05 […]

todaySeptember 8, 2021 15 1

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 1/9/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-2921/ Week Ending 03 September 1983 03 - 09 - 01 - UB40 - RED RED WINE 08 - 01 - 02 - KC And The Sunshine Band - GIVE IT UP 04 - 02 - 03 - Spandau Ballet - GOLD 03 - 06 - 04 - Madness - WINGS OF A DOVE 06 - 04 - 05 - Elton John - I'M STILL STANDING 06 - 05 - […]

todaySeptember 1, 2021 10

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 25/8/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-25821/ Week Ending 27 August 1983 07 - 01 - 01 - KC and the Sunshine Band - GIVE IT UP 03 - 02 - 02 - Spandau Ballet - GOLD 03 - 03 - 03 - Style Council - LONG HOT SUMMER 05 - 05 - 04 - Elton John - I'M STILL STANDING 05 - 04 - 05 - Wham! - CLUB TROPICANA 02 - 19 - 06 […]

todayAugust 25, 2021 23

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 18/8/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-18821/   Week Ending 20 August 1983 06 - 01 - 01 - KC and the Sunshine Band - GIVE IT UP 02 - 12 - 02 - Spandau Ballet - GOLD 02 - 08 - 03 - Style Council - LONG HOT SUMMER 04 - 05 - 04 - Wham! - CLUB TROPICANA 04 - 09 - 05 - Elton John - I'M STILL STANDING 05 - 10 - […]

todayAugust 19, 2021 17

0%