מקום ראשון בריטניה

213 Results / Page 1 of 24

Background

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 19/01/1984

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-190122/ Week Ending 21 January 1984 06 - 01 - 01 - Paul McCartney - PIPES OF PEACE 11 - 06 - 02 - Frankie Goes To Hollywood - RELAX 09 - 02 - 03 - Howard Jones - WHAT IS LOVE 03 - 18 - 04 - Joe cigarettein - THAT'S LIVING ALRIGHT 03 - 13 - 05 - Sahaky And Bonnie - A ROCKIN GOOD WAY 06 - […]

todayJanuary 20, 2022 14

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 12/01/1984

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-120122/   Week Ending 14 January 1984 05 - 09 - 01 - Paul McCartney - PIPES OF PEACE 08 - 10 - 02 - Howard Jones - WHAT IS LOVE 06 - 05 - 03 - Status Quo - MARGUERITA TIME 06 - 06 - 04 - Billy Joel - TELL HER ABOUT IT 09 - 03 - 05 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 10 […]

todayJanuary 13, 2022 7

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 05/01/1984

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-050122/ Week Ending 07 January 1984 07 - 01 - 01 - Flying Pickets - ONLY YOU 08 - 02 - 02 - Slade - MY OH MY 08 - 04 - 03 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 05 - 03 - 04 - Culture Club - VICTIMS 05 - 05 - 05 - Status Quo - MARGUERITA TIME 05 - 07 - 06 - Billy […]

todayJanuary 5, 2022 13

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי השנתי לסיכום 1983

https://www.mixcloud.com/%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%98%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-50-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-1983/   POS TITLE ARTIST PEAK 1 KARMA CHAMELEON CULTURE CLUB 1 2 UPTOWN GIRL BILLY JOEL 1 3 RED RED WINE UB40 1 4 LET'S DANCE DAVID BOWIE 1 5 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART BONNIE TYLER 1 6 TRUE SPANDAU BALLET 1 7 DOWN UNDER MEN AT WORK 1 8 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON 1 9 ONLY YOU FLYING PICKETS 1 10 ALL NIGHT LONG (ALL NIGHT) LIONEL […]

todayDecember 30, 2021 22

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 22/12/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-221221/ Week Ending 24 December 1983 05 - 01 - 01 - Flying Pickets - ONLY YOU 06 - 03 - 02 - Slade - MY OH MY 03 - 04 - 03 - Culture Club - VICTIMS 06 - 02 - 04 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 03 - 25 - 05 - Status Quo - MARGUERITA TIME 06 - 05 - 06 - Thompson […]

todayDecember 22, 2021 12

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 15/12/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-151221/ Week Ending 17 December 1983 04 - 01 - 01 - Flying Pickets - ONLY YOU 05 - 02 - 02 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 05 - 05 - 03 - Slade - MY OH MY 02 - 11 - 04 - Culture Club - VICTIMS 05 - 04 - 05 - Thompson Twins - HOLD ME NOW 05 - 06 - 06 - […]

todayDecember 16, 2021 14

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 08/12/1983

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-81221/ Week Ending 10 December 1983 03 - 09 - 01 - Flying Pickets - ONLY YOU 04 - 02 - 02 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 10 - 01 - 03 - Billy Joel - UPTOWN GIRL 04 - 05 - 04 - Thompson Twins - HOLD ME NOW 04 - 15 - 05 - Slade - MY OH MY 04 - 07 - 06 […]

todayDecember 8, 2021 32 1

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 01/12/1983 – מגיש: ערן ליכטנשטיין

https://www.mixcloud.com/oren-amram/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-11221-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%98%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/ Week Ending 03 December 1983 09 - 01 - 01 - Billy Joel - UPTOWN GIRL 03 - 05 - 02 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 08 - 02 - 03 - Paul McCartney And Michael Jackson - SAY SAY SAY 05 - 09 - 04 - Marilyn - CALLING YOUR NAME 03 - 14 - 05 - Thompson Twins - HOLD ME NOW 04 […]

todayDecember 2, 2021 27

מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה-24 בנובמבר 2021-ספיישל שוש עטרי ביום הולדתה

https://www.mixcloud.com/eran-lichtenshtein/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-24-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2021-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%A9-%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%94/ Week Ending 26 November 1983 08 - 01 - 01 - Billy Joel - UPTOWN GIRL 07 - 02 - 02 - Paul McCartney And Michael Jackson - SAY SAY SAY 04 - 03 - 03 - Shakin' Stevens - CRY JUST A BIT 03 - 10 - 04 - Assembly - NEVER NEVER 02 - 17 - 05 - Paul Young - LOVE OF THE COMMON PEOPLE 09 […]

todayNovember 25, 2021 116 2

0%