Search in the website:

יום הבוחר – בחירות המאזינים של רדיו פלוס – החברים ממחזור כ״ז מתיכון קלעי בגבעתיים

יום הבוחר – בחירות המאזינים של רדיו פלוס – החברים ממחזור כ״ז מתיכון קלעי בגבעתיים

כל היום – בחירות המאזינים של רדיו פלוס!

ועכשיו – העריכה של החברים ממחזור כ״ז מתיכון קלעי בגבעתיים ! מגיש: מוטי הייפרמן