נפרדים מהקיץ

נפרדים מהקיץ

שעתיים מיוחדות ופרועות עם אורן עמרם ואריק טלמור לרגל סוף הקיץ והזזת השעון לשעון החורף