עניין של גיל עם גיל רובינשטיין

עניין של גיל עם גיל רובינשטיין

שעה של להיטי אייטיז , נשכחים יותר ונשכחים פחות, בעלי מכנה משותף. עם גיל רובינשטיין.

חמישי

22:00 23:00