Search in the website:

שלושים שנה לך תזכור

להיטים משלושה עשורים


שלושים שנה לך תזכור

להיטים משלושה עשורים


שירים משלושה עשורים, משנות השבעים, השמונים והתשעים
שני עד שישי, שמונה בבוקר עד 4 אחר הצהרים.
התכנית היחידה ברדיו שנותנת לכם לבחור את השירים שיושמעו.
היכנסו לאפליקציית “חפש אותי” ותוכלו לבחור מה לשמוע!

ראשון

08:00 16:00

שני

08:00 16:00

שלישי

08:00 16:00

רביעי

08:00 16:00

חמישי

08:00 16:00

שישי

08:00 12:00