Search in the website:

מיש-מאש עם שחר ורשל

עם שחר ורשל


תוכנית המאשאפים הראשונה והיחידה בישראל

מיש-מאש עם שחר ורשל

עם שחר ורשל


מישמאש היא תוכנית המאשאפים הראשונה והיחידה בישראל.
מידי שבוע נשדר ברצף שעה של מאשאפים , מכל התקופות ומכל הסגנונות, כולל מאשאפים מישראל.
נעקוב אחרי מיטב מפיקי המאשאפ בעולם.
נשדר מאש אפים ההשמעות בכורה ונתעדכן בפרוייקטים ואוספים מיוחדים של מאש אפים באופן שוטף.
סלט מוזיקלי של שעה.
מומלץ לכולם . יהיה כיף !

Please follow and like us:

תוכנית המאשאפים הראשונה והיחידה בישראל