Search in the website:

משה בתיבה – עם משה אלקלעי

משה בתיבה – עם משה אלקלעי

“משה בתיבה” עם משה אלקלעי.
תיבה  עמוסה בכל מה שטוב ואהוב במוזיקה ובכלל,
שירים מכל הזמנים והתקופות  שקל מאוד לאהוב ,כולל אימרות חכמה (כנף) והיום לפני (ארועים חשובים ומיוחדים בעולם) .

זה ארכיון התכניות של משה 

רביעי

20:00 22:00