Search in the website:

זוכרים את איתן – תכנית לזכרו. מגיש: מוטי הייפרמן

זוכרים את איתן – תכנית לזכרו. מגיש: מוטי הייפרמן

יום השנה למותו של חברנו היקר, שדרן רדיו פלוס, איתן גור.

מוטי הייפרמן, חבר ילדותו של איתן מגיש 3 שעות לזכרו, עם הקולות, השירים, והזכרונות.