Search in the website:

Sweet Dreams – Stars

Sweet Dreams – Stars

מהדורת “חלומות מתוקים” של סוף השבוע, עם שירי האהבה הגדולים מכל הזמנים. שישים, שבעים, שמונים תשעים ואלפיים, עם נגיעות ישראליות.

מחצות ועד אור הבוקר.

ראשון

00:00 06:00