#1

3 Results / Page 1 of 1

מצעד היום

מצעד היום הולך לקולנוע The Rest of 178 – מקום ראשון : להיטים מהסרטים

להיטים מהסרטים בשנות ה-70, ה-80 וה-90 שהיו במקום ה-1 במצעדים האמריקני והבריטי בדיוק ב-1 באוגוסט מצעד היום עם בועז הלחמי ב"רדיו פלוס" מציגה מדי שבוע את מיטב הלהיטים משלושת העשורים האהובים, שנות ה-70, ה-80 וה-90, לפי המיקום שלהם במצעדים לפי תאריך השידור. הצטרפו אלי מדי יום שני מ-22:00 ועד חצות לשעתיים של הרבה מוזיקה טובה וקצת ידע. https://www.mixcloud.com/boaz-halachmi/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2-the-rest-of-178-number-1-at-the-movies-5822/

todayAugust 5, 2022 104

מצעד היום

מצעד היום The Rest of 178 – מקום ראשון

להיטי שנות ה-70, ה-80 וה-90 שהיו במקום ה-1 במצעדים האמריקני והבריטי בדיוק ב-1 באוגוסט ולא הספיקו להיכנס לתכנית ביום שני. אז הנה הם פה. מצעד היום עם בועז הלחמי ב"רדיו פלוס" מציגה מדי שבוע את מיטב הלהיטים משלושת העשורים האהובים, שנות ה-70, ה-80 וה-90, לפי המיקום שלהם במצעדים לפי תאריך השידור. הצטרפו אלי מדי יום שני מ-22:00 ועד חצות לשעתיים של הרבה מוזיקה טובה וקצת ידע. https://www.mixcloud.com/boaz-halachmi/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-the-rest-of-178-number-1-5822/

todayAugust 5, 2022 144

מצעד היום

מצעד היום 267 + מצעד הלילה 62 : מקום 1

להיטי שנות ה-70, ה-80 וה-90 שהיו במקום ה-1 במצעד הבריטי והאמריקני בדיוק ב-1 באוגוסט מצעד היום עם בועז הלחמי ב"רדיו פלוס" מציגה מדי שבוע את מיטב הלהיטים משלושת העשורים האהובים, שנות ה-70, ה-80 וה-90, לפי המיקום שלהם במצעדים לפי תאריך השידור. הצטרפו אלי מדי יום שני מ-22:00 ועד חצות לשעתיים של הרבה מוזיקה טובה וקצת ידע. שעה 1 : השעה הקצבית https://www.mixcloud.com/boaz-halachmi/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-267-number-1-1822/ שעה 2 : השעה השקטה https://www.mixcloud.com/boaz-halachmi/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-62-number-1-1822/

todayAugust 1, 2022 163

0%