2010s

9 Results / Page 1 of 1

משה בתיבה

משה בתיבה 409 26.01.22 עם משה אלקלעי ברדיו פלוס

https://www.mixcloud.com/moshealkalay3/משה-בתיבה-409-עם-משה-אלקלעי-ברדיו-פלוס-26122/ gazebo ו-greg kihn band הערב חברים נפליג עם משה בתיבה ונאזין להרבה שירים קצביים בעברית אבל נתחיל עם בחלק השני של התוכנית נאזין לשירים משנות ה 2000 וה90 וכמובן כל הדרך לא נוותר על שירים מה80 יהיה מסע מעניין

todayJanuary 26, 2022 87

משה בתיבה

משה בתיבה 408 19.01.22 עם משה אלקלעי ברדיו פלוס

https://www.mixcloud.com/moshealkalay3/190122-משה-בתיבה-408-עם-משה-אלקלעי-ברדיו-פלוס/ הערב נניח למהדורות החדשות המעיקות ונתענג על מיטב שירי שנות ה70 ה80 ה90 וגם שנות ה2000 כאשר לא נוותר גם על טעימה משנות ה60 ,ערב מענג במיוחד מצפה לכם הערב במשה בתיבה ברדיו פלוס

todayJanuary 19, 2022 87 1

0%