5th Dimension

3 Results / Page 1 of 1

רוקלקטי

תאוריית הקשר 106 – בעריכת אבנר אפשטיין

https://www.mixcloud.com/shir-rosenblum-man/six-degrees-no-106-200621-david-bowie-david-bowie-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/ תאוריית הקשר בסדרת אורחים עורכים - תוכניות בעריכת מאזינים. והפעם עם אבנר אפשטיין שהשתלט לנו על האולפן (בקטע הכי טוב) והסביר לנו שדיוויד בואי קשור לכל. תאוריית הקשר פוגשת את רוקלקטי!

todayJune 20, 2021 10

תשע בתקליטיה

תשע בתקליטיה 93 – הסיפור המלא של צוות ההרס – חלק 1

הם ניגנו באלפי שירים ומתוכם יצאו מאות להיטים הם עשו חזרות במשך ימים על גבי ימים ובמשך שנים הם היו סוד שמור של תעשיית המוזיקה זהו סיפורם של צוות ההרס האזנה נעימה! https://www.mixcloud.com/aviad-man/vinyl-eve-no93-21219-the-story-of-the-wrecking-crew-%D7%AA%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%A1/

todayDecember 2, 2019 17

0%