Platters

4 Results / Page 1 of 1

תשע בתקליטיה

תשע בתקליטיה 145 – לזכרה של מיטל חתוכה עקיבא

לפעמים, אפילו לי, נגמרות המילים. ליבי איתך, ישי האהוב. אביעד. https://www.mixcloud.com/aviad-man/vinyl-eve-no145-11121-in-the-memory-of-meital-%D7%AA%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90/

todayJanuary 11, 2021 52

תשע בתקליטיה

תשע בתקליטיה 59 – הרכבים קוליים גבריים בארץ ובעולם

שילוב קולות גבריים תמיד הילך קסם על האוזן האנושית, כנראה עוד מימי האדם הקדמון והשירה סביב המדורה לעת ערב. סקירה לא ממצה בכלל של כעשרים הרכבים קוליים גבריים, מן העולם הגדול ומישראל הקטנה, משנות החמישים ועד לשנות האלפיים - והעיקר, עם הרבה הרמוניה. האזנה נעימה! https://www.mixcloud.com/aviad-man/vinyl-eve-no59-11219-greatest-male-vocal-groups-%D7%AA%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/

todayFebruary 11, 2019 19

0%