כדי לשמוח בחגיך ולהיות אך שמח – צריך לרקוד
וכדי לרקוד – צריך מוזיקה שגורמת לזוז
ומה יותר גורם לזוז מפופ עם רגאיי?
שעה נהדרת בעריכת נועה איריס דהן