תאוריית הקשר בתוכנית מיוחדת – הפעם רק המילים קושרות בין השירים! תוכנית ראשונה משתיים.