שעה שלישית ואחרונה לעת עתה עם שבעת המופלאים.
והפעם לא רק מה יצא מדמואים עבור כוורת,
אלא דמואים שלא הבשילו במסגרת כוורת
וצצו אחרי שנים במקומות אחרים 🙂
היה נחמד, נבוא שוב!