אירועים גדולים מכתיבים תוכניות מיוחדות 🙂
שעה של שירים בהגשה אישית
תודה לבועז הלחמי על הרעיון