ושוב נקראתי אל הדגל… שעה טובה של אייטיז, הולך טוב עם אבטיח קר 🙂