תכנית הסינת’פופ Synthesize me בהגשת אורן עמרם, בכל יום ראשון בין 10 לחצות.

Hour 1


Hour 2

Hour 1

Wiegand – Floating Away (Midnight Resistance Remix)
Vision Talk – Come With Me (Cyborgdrive Remix)
Cyborgdrive feat Insight – A Place in Time
Logic & Olivia – City Of Flagrance (Dance Remix)
Ultravox – Reap the Wild Wind (Extended Version)
Mondträume – A Sea Of Distance
Embrace The Crisis – One Good Reason (Nature of Wires Remix)
Camouflage – Me & You
!distain – SynthPopBoy (A Modern Effigy Remix)
Solar Fake – Sick Of You
The B-side spot #157 – Solar Fake – Song To Say Goodbye
Synthpoplover presents #160 – Hypergoods – Brainwashdance

Hour 2

VNV Nation – All Our Sins
Covenant – Call The Ships To Port
Projekt Ich feat. René & Susie Mußbach – Forgotten Dreams (RMP Remix)
Eurotix – Hypnotized
Elegant Machinery – Wheels In Motion (Parralox Remix)
Parralox – Lullaby
Frixion – Magic
Herhuth-AfterDark – Poison
Blutengel – Vampire (Dance Mix by Pseudokrupp Project)
DM spot #123 – Depeche Mode – Angel Of Love (Remix)
Eric C. Powell & Andrea Powell – O Come Emmanuel
Static Shore – Party Trick
Patrik Pistol feat. Lisa Englund – What’s The Meaning

Please follow and like us: