לפעמים,
אפילו לי,
נגמרות המילים.
ליבי איתך, ישי האהוב.

אביעד.