מקום ראשון בריטניה – עם אורן עמרם
המצעד הבריטי כפי ששודר בדיוק השבוע לפני 38 שנה