מקום ראשון בריטניה עם אורן עמרם

המצעד הבריטי כפי ששודר בדיוק השבוע לפני 38 שנה