מקום ראשון בריטניה

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 18/7/1981

17 July 2019

Week Ending 18 July 1981 05 – 01 – 01 – Specials – GHOST TOWN 03 – 04 – 02 – Starsound – STARS ON 45 (VOLUME 2) 04 – 03 – 03 – Bad Manners – CAN CAN 10 – 06 – 04 – Imagination – BODY TALK 09 – 02 – 05 – […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 11/7/1981

10 July 2019

Week Ending 11 July 1981 04 – 02 – 01 – Specials – GHOST TOWN 08 – 01 – 02 – Michael Jackson – ONE DAY IN YOUR LIFE 03 – 03 – 03 – Bad Manners – CAN CAN 02 – 15 – 04 – Starsound – STARS ON 45 (VOLUME 2) 07 – […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 4/7/1981

4 July 2019

Week Ending 04 July 1981 07 – 01 – 01 – Michael Jackson – ONE DAY IN YOUR LIFE 03 – 06 – 02 – Specials – GHOST TOWN 02 – 18 – 03 – Bad Manners – CAN CAN 06 – 05 – 04 – Odyssey – GOING BACK TO MY ROOTS 09 – […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 26/6/1981

26 June 2019

Week Ending 27 June 1981 06 – 02 – 01 – Michael Jackson – ONE DAY IN YOUR LIFE 08 – 01 – 02 – Smokey Robinson – BEING WITH YOU 05 – 03 – 03 – Kate Robbins And Beyond – MORE THAN IN LOVE 03 – 04 – 04 – Red Sovine – […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 19/6/1981

19 June 2019

Week Ending 20 June 1981 07 – 01 – 01 – Smokey Robinson – BEING WITH YOU 05 – 03 – 02 – Michael Jackson – ONE DAY IN YOUR LIFE 04 – 02 – 03 – Kate Robbins And Beyond – MORE THAN IN LOVE 02 – 22 – 04 – Red Sovine – […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 12/6/1981

12 June 2019

Week Ending 13 June 1981 06 – 03 – 01 – Smokey Robinson – BEING WITH YOU 03 – 13 – 02 – Kate Robbins And Beyond – MORE THAN IN LOVE 04 – 12 – 03 – Michael Jackson – ONE DAY IN YOUR LIFE 02 – 04 – 04 – Jam – FUNERAL […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 6/6/1981

6 June 2019

Week Ending 06 June 1981 05 – 01 – 01 – Adam And The Ants – STAND AND DELIVER 06 – 02 – 02 – Shakin’ Stevens – YOU DRIVE ME CRAZY 05 – 07 – 03 – Smokey Robinson – BEING WITH YOU 1 – NEW – 04 – Jam – FUNERAL PYRE 05 […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 29/5/1981

30 May 2019

Week Ending 30 May 1981 04 – 01 – 01 – Adam And The Ants – STAND AND DELIVER 05 – 02 – 02 – Shakin’ Stevens – YOU DRIVE ME CRAZY 07 – 03 – 03 – Starsound – STARS ON 45 04 – 04 – 04 – Kim Wilde – CHEQUERED LOVE 04 […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 22/5/1981

23 May 2019

Week Ending 23 May 1981 03 – 01 – 01 – Adam And The Ants – STAND AND DELIVER 04 – 02 – 02 – Shakin’ Stevens – YOU DRIVE ME CRAZY 06 – 03 – 03 – Starsound – STARS ON 45 03 – 09 – 04 – Kim Wilde – CHEQUERED LOVE 03 […]

Read More

מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי 15/5/1981

15 May 2019

Week Ending 16 May 1981 02 – 01 – 01 – Adam And The Ants – STAND AND DELIVER 03 – 05 – 02 – Shakin’ Stevens – YOU DRIVE ME CRAZY 05 – 02 – 03 – Starsound – STARS ON 45 04 – 06 – 04 – Madness – GREY DAY 06 – […]

Read More

Load more